Split Block Image

Gør verdensmål til hverdag i kommunen

Næsten 9 ud af 10 kommuner har nu besluttet sig for at arbejde med FN's verdensmål, og mange er allerede godt i gang. Det betyder også, at behovet for et digitalt rygstød begynder at melde sig. 


For hvordan bygger vi verdensmålene ind i hverdagens vaner? Hvordan kan en ny fælles IoT-standard bidrage til, at vi bruger vores ressourcer mere bæredygtigt? Og hvordan kan vi vide, hvad der virkelig batter på den bæredygtige bundlinje?

 

Vi inviterer til webinar om, hvordan kommunerne kan tage de næste skridt mod FN's 17 verdensmål. Og vi får inspiration både fra helikopterperspektivet, fra en kommunal frontløber og gennem tre digitale nybrud.


Tidl. Udenrigsminister og Særlig Repræsentant for Danmark i FN, Kristian Jensen, fortæller om hvordan danske kommuner kan understøtte de fælles grønne mål, der er sat i EU, hvad visionen med verdensmålene er, og hvilke tendenser vi ser i en dansk kontekst. For hvad betyder det, at vi sammen i EU skal nå disse mål, og hvad kan kommunerne selv gøre?


By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune Maj Green tager os fra verdensmål til hverdag. Hun fortæller, hvordan kommunen siden 2018 har integreret verdensmålene som strategisk afsæt - i kommunens styringskæde, i konkrete politikker og i hverdagens indsats bredt i organisationen. Hør, hvordan kommunen har omsat verdensmålene til lokale delmål og konkret handling


Programmet for KMD STEAM Take Away er:

_09:00-09:30: Hvordan kan danske kommuner understøtte de fælles klimamål, der er sat af EU? v. Kristian Jensen, Særlig repræsentant, FN's Sikkerhedsråd.


_09:30-10:00: Gladsaxe Kommune fortæller om, hvordan der er arbejdet med at omsætte verdensmålene til lokale delmål og konkret handling. v. Maj Green, By- og miljødirektør, Gladsaxe Kommune.


_10:00-10:30: Du kan vælge at høre nærmere om:

Spor 1: Hvordan kommunerne kan udvikle en køreplan til en klimaplan.

Spor 2: Nem tilgængelig IOT-infrastruktur.

Spor 3: Bæredygtigt indkøb i kommunerne.

Onsdag d. 22. september 2021, kl. 09:00-10:30

Spor 1: En køreplan til din klimaplan

v. Sik Cambon Jensen

66 kommuner har besluttet at arbejde med DK2020 og at udarbejde en klimaplan i CAP-rammen. Vi oplever at mange kommuner efterspørger et redskab som understøtter tilblivelsen af baseline og fremvisningen af effekterne af de CO2-reduktionstiltag som gennemføres. Først når vi ser noget virker – er de fleste af os med på at ændre vaner og rutiner. Det kræver mere relevant og aktuelle data end den data kommuner ofte arbejder med i dag. KMD vil gerne præsentere tankerne bag et Klima-dashboard til brug både intern i kommunerne og i forhold til borgere og virksomheder i deres område. 


Spor 2: Nemt tilgængelig IoT-infrastruktur. Brug ressourcerne intelligent

v. Mads Ockert Bonne

Når I som kommune eller region ønsker at blive mere bæredygtige, kræver det ændret adfærd. Det kan I gøre intelligent ved at basere ændringerne på data med en grad af automatisering. Men hvordan får I brugbare data fra jeres miljø, skraldespande eller bygninger? 

I KMD arbejder vi med open-source løsninger som OS2IOT og FIWARE. De kan øge datagrundlaget for bæredygtige beslutninger ved hjælp af IoT og digitale tvillinger.


Spor 3: Bæredygtigt indkøb

v. Søren Brixen

Bæredygtig indkøbsadfærd er helt afgørende for Kommunernes samlede bæredygtighed og indfrielse af verdensmålene. Samtidig skal der findes en balance hvor bl.a. kvalitet, leverancesikkerhed og mest for pengene går hånd i hånd med miljømæssige og sociale parametre.


KMD har igangsat to udviklingsprojekter hvor målet er at:

_Understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd hos alle medarbejdere med indkøbsadgang

_Påvirke leverandørerne i retning af at producere mere bæredygtigt og tilbyde mere bæredygtige produkter

_Rapportere et samlet overblik over CO2-udledningen i kommunen som virksomhed (Scope 1-3 i GHG-protokollen) opdelt på relevante underkategorier

_Løbende afrapportere CO2-udledningen på indkøb og affald, energi mv. og dermed skabe grundlag for benchmarking internt og på tværs af interesserede kommuner.


Oplæg

09:00 - 09:30

Hvordan kan danske kommuner understøtte de fælles klimamål, der er sat af EU

Tidl. Udenrigsminister og Særlig Repræsentant for Danmark i FN, Kristian Jensen, fortæller om hvordan danske kommuner kan understøtte de fælles grønne mål, der er sat i EU, hvad visionen med verdensmålene er, og hvilke tendenser vi ser i en dansk kontekst. For hvad betyder det, at vi sammen i EU skal nå disse mål, og hvad kan kommunerne selv gøre?

Profile

Kristian Jensen

Særlig repræsentant, FN's Sikkerhedsråd
09:30 - 10:00

Gladsaxe Kommune fortæller om Gladsaxestrategien

I 2018 vedtog Gladsaxe Byråd Gladsaxestrategien som den overordnede strategiske ramme for byrådsperioden. Gladsaxestrategien integrerer verdensmålene som et strategisk afsæt. Siden har der været arbejdet med at omsætte verdensmålene i praksis – i kommunens styringskæde, i konkrete politikker og i hverdagens indsats bredt i organisationen. Maj Green, By- og Miljødirektør i Gladsaxe kommune, fortæller om, hvordan der er arbejdet med at omsætte verdensmålene til lokale delmål og konkret handling.

Profile

Maj Green

By- og Miljødirektør, Gladsaxe Kommune
10:00 - 10:30

Vælg mellem spor 1, 2 eller 3

Spor 1: En køreplan til en klimaplan v. Sik Cambon Jensen Spor 2: Nemt tilgængeligt IoT-infrastruktur. Brug ressourcerne intelligent v. Mads Ockert Bonne Spor 3: Bæredygtigt indkøb v. Søren Brixen

Profile

Sik Cambon Jensen

Afdelingsleder, KMD
Profile

Mads Ockert Bonne

Innovation Lead, KMD
Profile

Søren Brixen

Rådgivende direktør, KMD
Split Block Image

"Vi mennesker tilbringer 87% af vores livstid inden døre. Tilsammen tilbringer alle danskere hvert døgn tilsammen 121.940.140 timer inden døre - det gør vi 2.253.318 bygninger i det ganske land. Ofte er forureningsniveauet 2-10 gange værre indenfor end udenfor.


Hvis vi forbedrede indeklimaet nogle få procent ville spare samfundet for adskillige milliarder hvert år - som igen kunne investeres i bedre indeklima og systemerne som skulle understøtte dette."


— Sik Cambon Jensen, Head of Section, KMD


HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få først besked omkring initiativer, nye webinarer og meget mere.


KMD Social Media